รายการสินค้าในรถเข็น (0)
Call Center: 082-0805676 , 02-9142083 Email: sale@t-rex.co.th
Hikvision NVR
  • รูปที่6
  • รูปที่4
  • รูปที่5
  • รูปที่3
  • รูปที่ 1

Hikvision NVR ( ทั้งหมด: 15 รายการ )


NVR DS-7104NI-Q1/4P/M

NVR DS-7104NI-Q1/4P/M

รหัสสินค้า : DS-7104NI-Q1/4P/M

ราคา : 4,380.00 บาท


NVR DS-7108NI-Q1/8P/M

NVR DS-7108NI-Q1/8P/M

รหัสสินค้า : DS-7108NI-Q1/8P/M

ราคา : 6,140.00 บาท


NVR DS-7604NI-K1/4P

NVR DS-7604NI-K1/4P

รหัสสินค้า : DS-7604NI-K1/4P

ราคา : 4,730.00 บาท


NVR DS-7608NI-K2

NVR DS-7608NI-K2

รหัสสินค้า : DS-7608NI-K2

ราคา : 7,880.00 บาท


NVR DS-7608NI-K2/8P

NVR DS-7608NI-K2/8P

รหัสสินค้า : DS-7608NI-K2/8P

ราคา : 7,200.00 บาท


NVR DS-7608NXI-I2/4S

NVR DS-7608NXI-I2/4S

รหัสสินค้า : DS-7608NXI-I2/4S

ราคา : 9,230.00 บาท


NVR DS-7608NXI-I2/8P/DS

NVR DS-7608NXI-I2/8P/DS

รหัสสินค้า : DS-7608NXI-I2/8P/DS

ราคา : 12,120.00 บาท


NVR DS-7616NI-K2

NVR DS-7616NI-K2

รหัสสินค้า : DS-7616NI-K2

ราคา : 5,430.00 บาท


NVR DS-7616NI-K2/16P

NVR DS-7616NI-K2/16P

รหัสสินค้า : DS-7616NI-K2/16P

ราคา : 10,220.00 บาท


NVR DS-7616NXI-I2/4S

NVR DS-7616NXI-I2/4S

รหัสสินค้า : DS-7616NXI-I2/4S

ราคา : 10,620.00 บาท


NVR DS-7716NI-K4

NVR DS-7716NI-K4

รหัสสินค้า : DS-7716NI-K4

ราคา : 17,020.00 บาท


NVR DS-7716NI-K4/16P

NVR DS-7716NI-K4/16P

รหัสสินค้า : DS-7716NI-K4/16P

ราคา : 16,170.00 บาท


NVR DS-7716NI-E4

NVR DS-7716NI-E4

รหัสสินค้า : DS-7716NI-E4

ราคา : 10,500.00 บาท


NVR DS-7732NI-K4

NVR DS-7732NI-K4

รหัสสินค้า : DS-7732NI-K4

ราคา : 12,600.00 บาท


NVR DS-7732NI-K4/16P

NVR DS-7732NI-K4/16P

รหัสสินค้า : DS-7732NI-K4/16P

ราคา : 18,500.00 บาท