รายการสินค้าในรถเข็น (0)
Call Center: 082-0805676 , 02-9142083 Email: sale@t-rex.co.th
Dhaua NVR Series 4
  • รูปที่6
  • รูปที่4
  • รูปที่5
  • รูปที่3
  • รูปที่ 1

Dhaua NVR Series 4 ( ทั้งหมด: 17 รายการ )


Dahua NVR4104HS-4KS2

Dahua NVR4104HS-4KS2

รหัสสินค้า : NVR4104HS-4KS2

ราคา : 4,970.00 บาท


Dahua NVR4104HS-P-4KS2

Dahua NVR4104HS-P-4KS2

รหัสสินค้า : NVR4104HS-P-4KS2

ราคา : 6,500.00 บาท


Dahua NVR4108HS-4KS2

Dahua NVR4108HS-4KS2

รหัสสินค้า : NVR4108HS-4KS2

ราคา : 5,340.00 บาท


Dahua NVR4108HS-8P-4KS2

Dahua NVR4108HS-8P-4KS2

รหัสสินค้า : NVR4108HS-8P-4KS2

ราคา : 8,400.00 บาท


Dahua NVR4208-4KS2

Dahua NVR4208-4KS2

รหัสสินค้า : NVR4208-4KS2

ราคา : 7,640.00 บาท


Dahua NVR4208-8P-4KS2

Dahua NVR4208-8P-4KS2

รหัสสินค้า : NVR4208-8P-4KS2

ราคา : 10,540.00 บาท


Dahua NVR4216-4KS2

Dahua NVR4216-4KS2

รหัสสินค้า : NVR4216-4KS2

ราคา : 8,170.00 บาท


Dahua NVR4216-16P-4KS2

Dahua NVR4216-16P-4KS2

รหัสสินค้า : NVR4216-16P-4KS2

ราคา : 13,530.00 บาท


Dahua NVR4416-4KS2

Dahua NVR4416-4KS2

รหัสสินค้า : NVR4416-4KS2

ราคา : 11,460.00 บาท


Dahua NVR4416-16P-4KS2

Dahua NVR4416-16P-4KS2

รหัสสินค้า : NVR4416-16P-4KS2

ราคา : 17,960.00 บาท


Dahua NVR4816-4KS2

Dahua NVR4816-4KS2

รหัสสินค้า : NVR4816-4KS2

ราคา : 17,570.00 บาท


Dahua NVR4816-16P-4KS2

Dahua NVR4816-16P-4KS2

รหัสสินค้า : NVR4816-16P-4KS2

ราคา : 22,160.00 บาท


Dahua NVR4232-4KS2

Dahua NVR4232-4KS2

รหัสสินค้า : NVR4232-4KS2

ราคา : 8,940.00 บาท


Dahua NVR4232-16P-4KS2

Dahua NVR4232-16P-4KS2

รหัสสินค้า : NVR4232-16P-4KS2

ราคา : 14,290.00 บาท


Dahua NVR4432-4KS2

Dahua NVR4432-4KS2

รหัสสินค้า : NVR4432-4KS2

ราคา : 12,600.00 บาท


Dahua NVR4432-16P-4KS2

Dahua NVR4432-16P-4KS2

รหัสสินค้า : NVR4432-16P-4KS2

ราคา : 20,240.00 บาท


Dahua NVR4832-4KS2

Dahua NVR4832-4KS2

รหัสสินค้า : NVR4832-4KS2

ราคา : 19,770.00 บาท