รายการสินค้าในรถเข็น (0)
Call Center: 082-0805676 , 02-9142083 Email: sale@t-rex.co.th
หมวดหมู่สินค้า
  • รูปที่6
  • รูปที่4
  • รูปที่5
  • รูปที่3
  • รูปที่ 1
 บริการ ติดตั้ง - ซ่อม - ย้ายระบบ (ดูหน้างานประเมินราคา ฟรี)
  
ระบบ ตู้สาขาโทรศัพท์ PABX , IP PBX

- บริการ ตรวจเช็ค / ซ่อม ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ PABX , IP PBX

- บริการ ติดตั้งตู้ MDF ระบบโทรศัพท์ และ ติดตั้งอุปกรณ์ Cross Connection
- บริการ เดินสายโทรศัพท์ภายใน
- บริการ เดินสายเคเบิ้ลโทรศัพท์ Indoor , Outdoor
- บริการ Service รายปี
- บริการสำรวจหน้างานเพื่อประเมินค่าใช้จ่าย ฟรี  ระบบ LAN UTP Cat5e , Cat6 , Cat6A 
- บริการ เดินสาย LAN Cat5e , Cat6 , Cat6A
- บริการ เทสสาย LAN Cat5e , Cat6 , Cat6A
- บริการสำรวจหน้างานเพื่อประเมินค่าใช้จ่าย ฟรี


  ระบบ Fiber Optic SM. / MM.
- บริการ เดินสาย Fiber Optic Indoor , Outdoor
- บริการ เข้าหัวสาย , ตัดต่อสาย , ซ่อมสาย Fiber Optic
- บริการ เทสสายไฟเบอร์ออฟติก , Fiber Optic Test Report
- บริการสำรวจหน้างานเพื่อประเมินค่าใช้จ่าย ฟรี


  ระบบ กล้องวงจรปิด CCTV , IP CCTV
-
บริการ ขาย / ติดตั้ง / ย้าย ระบบกล้องวงจรปิด
- บริการ ตรวจเช็คระบบกล้องวงจรปิด
- บริการ ตรวจเช็ค / ซ่อม สายสัญญาณ , สายไฟ กล้องวงจรปิด
- บริการ Setup ดูกล้องผ่าน Internet ( พร้อม Domain Dyndns. )
- บริการ Service รายปี
- บริการสำรวจหน้างานเพื่อประเมินค่าใช้จ่าย ฟรี